Kaas en wijn op Borrelplank

Privacybeleid

Lees meer

Privacyverklaring

Inleiding

BBQ Vuurovens gebruikt voor de verkoop en haar diensten persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BBQ Vuurovens gebruikt de naam, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen om contact te kunnen opnemen met haar relaties. Verder gebruikt BBQ Vuurovens voorkeursgegevens van haar relaties zoals type product etc. en eventueel ook aan haar versterkte gegevens zoals tekeningen.

Bedrijfsomschrijving

BBQ Vuurovens is een groothandel in Ovens, BBQ en aanverwante materialen. Het overgrote deel van haar producten verkoopt zij aan zakelijke klanten. Maar aangezien die vaak voor opdrachtgevers werken, is er ook regelmatig contact (natuurlijke) met personen.

Doel gegevens

BBQ Vuurovens registreert alleen gegevens van relaties die met haar contact op hebben genomen. Het doel hiervan is enerzijds om het verkoopproces te ondersteunen. Relaties vragen bijvoorbeeld ons Flagstone Magazine aan of hebben behoefte aan een offerte. Het komt regelmatig voor dat relaties na langere tijd terugkomen op eerder getoonde interesse en dan blijkt de registratie van voorkeuren etc. waardevol. BBQ Vuurovens stuurt geen mailing particuliere relaties maar Google Analytics verzamelt wel gegevens (anoniem).

Ontvanger gegevens

De gegevens worden door BBQ Vuurovens en haar medewerkers ontvangen. In het geval dat een relatie een contactformulier invult of een Flagstone Magazine aanvraagt, gebeurt dat op een webserver van onze hosting provider Solcon (onderdeel KPN). BBQ Vuurovens geeft de aan haar verstrekte persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u hier uitdrukkelijk om verzocht heeft.

Opslag periode

BBQ Vuurovens bewaart van alle relaties, de naam, adres, woonplaats en e-mail gegevens gedurende de overheidstermijnen om relaties die later terugkomen op hun eerder getoonde interesse te kunnen helpen. Indien een relatie is overgegaan tot aankoop van producten zal BBQ Vuurovens ook alle gerelateerde gegevens zoals orders, leveringsgegevens etc. bewaren. In dat geval geldt een termijn die tenminste gelijk is aan de overheidsbewaartermijnen of garantietermijn.

Rechten

Onze relaties hebben recht op inzage van de persoonsgegevens en het recht op correctie of verwijdering. Relaties kunnen een aanvraag doen ter inzage welke persoonsgegevens van hem of haar zijn geregistreerd via [email protected]. Blijkt dat de gegevens onjuist of niet meer relevant te zijn, dan kan de relatie een verzoek indienen om dit aan te passen of te verwijderen.

Verplichte gegevens

Om haar diensten of producten te kunnen leveren zijn gegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een Magazine/contactformulier zijn daarom sommige velden met een * gemarkeerd.

Beveiliging

Alle gegevens bij BBQ Vuurovens staan op beveiligde servers waar men uitsluitend met de juiste gebruikersnaam en wachtwoord op terecht kan. BBQ Vuurovens heeft al haar servers en computers uitgerust met antivirus en spam software en heeft daar een onderhoudscontract op bij derden zodat altijd de laatste versie actief is. De websites zijn uitgevoerd als beveiligde https site met een SSL-certificaat.